Disclaimer

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. NCPT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kan de verstrekte informatie kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de informatie onjuistheden bevat en/of bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, kunt u contact opnemen met de ondernemen en zal NCPT dit zo snel als mogelijk proberen recht te zetten.

NCPT is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van de website of experts en websites waarnaar verwezen wordt op de website of via hyperlinks naar andere webpagina's.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze site.

Nicola Ciola Personal Trainer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade door het gebruik, in welke vorm dan ook, van informatie op deze website.

De inhoud die op dit moment op www.NCPT.be staat is aan verandering onderhevig en kan op elk moment zonder enige vorm van aankondiging worden gewijzigd door Nicola Ciola Personal Trainer.

Persoonlijke gegevens zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming of bevelschrift.

Aansprakelijkheid

NCPT levert naar beste kunnen en weten advies aan de cliënt en zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde info volledig juist en nauwkeurig is. NCPT sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verbandhoudend met de opvolging door de cliënt van de door de NCPT verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet door NCPT. NCPT is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie door advies die voortvloeit uit een onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

De informatie op www.NCPT.be en/of social media verbonden aan NCPT is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Echter kan NCPT niet garanderen dat deze ten allen tijde volledig en/of juist is en dus aansprakelijk gesteld worden.